«От Любани до Мги». Видеоклип Александра Харчикова